Diferència entre revisions de la pàgina «Pàgina:Llibre del Coch (1520).djvu/28»

m
(Pywikibot touch edit)
 
Estat de la pàginaEstat de la pàgina
-
Revisada
+
Validada
Capçalera (noinclude):Capçalera (noinclude):
Línia 1: Línia 1:
  +
{{c|{{gran|Carta.}}}}
Cos de la pàgina (per ser replicat):Cos de la pàgina (per ser replicat):
Línia 1: Línia 1:
ouelles sino la let deles ametles no manca may: e met la let dintre la olla com la let sia cuyta ables carabasses estrijular les has be de manera que noy romanga nengun durolo deles carabasses: e per lo semblant met hi de bon formatge de arago empero que sia rallat e molt fi e metras lo dintre ab les carasses: e fet aço pendras rouells de ous ço es dos per cada scudella empero que sien debatuts ab agras molt be: e apres met los enles carabasses: e apres faras escudelles e damunt cada escudella metras hi sucre e canyella.<br/><br/>
+
ouelles sino la let deles ametles no manca may / e met la let dintre la olla com la let sia cuyta ab les carabasses estrijular les has be de manera que noy romanga nengun durolo deles carabasses / e per lo semblant met hi de bon formatge de Arago / empero que sia rallat e molt fi / e metras lo ditre ab les carabasses / e fet aço pendras rouells de ous ço es dos per cada scudella / empero que sien debatuts ab agras molt be / e apres met los enles carabasses / e apres faras escudelles / e damunt cada escudella metra hi sucre e canyella.
  +
{{c|{{x-gran|Carabasses ala morisca.}}}}
 
  +
{{LletraInicial|L}}Es carabasses pendras e fer les has belles e blanques / e apres fes no sien largues e amples / e talla les axicom vn dau redons / e per lo semblant pren la ceba e talla la aximateix com les carabasses / e per vna carabassa metras dues cebes / e com sien tallades met les ab bon brou de molto que sia bullent e com sien cuytes met hi let de Cabres / o de ouelles e si non tens met hi let de Ametles / e fes que coga be la let ab les carabasses / e quant sia cuyta la let torneja les be e met hi formatge que sia rallat / e met hi de totes salses fines / e tambe cominet alcarauia / e aximateix vn parell de ous per cada escudella / e torne jau be tot ensemps / e fes scudelles de damunt sucre e canyella.
<center><big><big>Carabasses a la morisca</big></big></center><br/>
 
  +
{{c|{{x-gran|Altra manera de carabasses.}}}}
 
{{LletraInicial|L}}es carabasses pendras e fer les has belles e blanques e apres fes no sien largues e amples: e talla les axicom vn dau redons: e per lo semblant pren la ceba e talla la aximateix com les carabasses: e per vna carabassa metras dues cebes: e com sien tallades met les ab bon brou de molto que sia bullent e com sien cuytes met hi let de Cabres: o de ouelles e si non tens met hi let de Ametles e fes que coga be la let ab les carasses: e quant sia cuyta la let torneja les be e met hi formatge que sia rallat: e met hi de totes salses fines e tambe cominet alcarauia: e aximateix vn parell de ous per cada escudell: e torne jau be tot ensemps e fes scudellas de damunt sucre e canyella.<br/><br/>
+
{{LletraInicial|D}}E les mes tendres carabasses pendras que hauer pugues e fes les belles e blanques / e apres tu les tallaras e fer ne has launes que sien molt primes e çoffregir les has ab bona carn salada grassa / e com seran ben çoffregides e metras hi de bon brou de molto que sia molt gras ahon sia cuyta alguna mulla de bou / e ab aquel brou fes les molt be coure / e com seran cuytes metras hi let de ametles o de Cabres / e axi ab la let acabales de coure e tornejales molt be de manera que noy romanga negun durollo. Vet aci bona manera de carabasses que noy entra formatge ni ous ni cebes / empero enlo coure met hi vn poch de agror que altrament no valen cosa nenguna.
  +
{{c|{{x-gran|Arros ab brou de carn.}}}}
 
 
{{LletraInicial|L}}O arros pendras e fer las rentar ab aygua freda per tres o quatre vegades / o ab aygua tebida / e com sia ben rentat met lo a exugar sobre vn tallador de fust al sol / e si no fa sol met lo prop lo foch / e quant sia exut denegal be de les pedres e de la sutzetat. E
<center><big><big>Altra manera de carabsses</big></big></center><br/>
 
 
{{LletraInicial|D}}e les mes endres carabasses pendras que hauer pugues e fes les belles e blanques: e apres tu les tallaras e fer ne has launes que sien molt primes e çoffregir les has ab bona carn salada grassa: e com seran ben çoffregides e metras hi de bon brou de molto que sia molt gras ahon sia cuyta alguna mulla de bou: e ab aquel brou fes les molt be coure e com seran cuytes metras hi let de ametles o de cabres: e axi ab la let acabales de coure e tornejales molt be de manera que noy romanga negun durollo: vet aci bona manera de carabasses que noy entra formatge ni ous ni cebes empero enlo coure met hi vn poch de agror que altrament no valen cosa nenguna.<br/><br/>
 
 
<center><big><big>Arros ab brou de carn</big></big></center><br/>
 
 
{{LletraInicial|L}}o arros pendras e fer las rentar ab aygua freda per tres o quatre vegades o ab aygua tebida: e com sia ben rentat met lo a exugar sobre vn tallador de fust al sol e si no fa sol met lo prop lo foch: e quant sia exut denegal be de les pedres e de la sutzetat e
 
Peu de pàgina (noinclude):Peu de pàgina (noinclude):
Línia 1: Línia 1:
 
<references/>