Diferència entre revisions de la pàgina «Pàgina:Llibre del Coch (1520).djvu/26»

(Pywikibot touch edit)
 
Estat de la pàginaEstat de la pàgina
-
Revisada
+
Validada
Capçalera (noinclude):Capçalera (noinclude):
Línia 1: Línia 1:
  +
{{c|{{gran|Carta.}}}}
Cos de la pàgina (per ser replicat):Cos de la pàgina (per ser replicat):
Línia 1: Línia 1:
met lo cap dels capons de manera que nos se cremen e apres lo cap ab lo bech metras de lonch enlo crepo de Capo.<br/><br/>
+
met lo cap dels Capons de manera que nos se cremen / e apres lo cap ab lo bech metras de lonch enlo crepo de Capo.
  +
{{c|{{x-gran|De Albergíníes en cassola.}}}}
 
  +
{{LletraInicial|A}}Lbergíníes pendras e netjales dela escorça e tallales en tres o quatre troços cascuna / e met les a coure ab bon brou de molto ab vn parell de cebes e coguen fins que sien ben cuytes y en esser cuytes trau les dela olla o cassola e capola les ben en vn tallador / e quant sien ben capoladas met hi bon formatge de arago que sia rallat / e rouelles de ous / e apres capolau tot axicom a farciment de cabrit / e met hi salsa fina / e perlo semblant metras totes aquestes salses enla cassola tot mesclat / gingebre / flor de macís / nous noscades e aximateix seliandre vert / e joliuert / e apres vaja al forn la cassola / e quan sia cuyt metras hi damunt sucre e canyella / e vet ja fet.
<center><big><big>De Alberginies en cassola</big></big></center><br/>
 
  +
{{c|{{x-gran|Albergíníes espesses.}}}}
 
{{LletraInicial|A}}lbergines pendras e netejales dela escorça e tallales en tres o quatre troços cascuna e met les a coure ab bon brou de m lto ab vn parell de cebes e coguen fins que sien ben cuites yen esser cuites trau les dela olla o cassola e capola les ben en vn tallador e quant sien ben capolades met hi bon formatge de Arago que sia rallat e rouells de ous e apres capolau tot axicom a farciment de cabrit: e met hi salsa fina: e perlo semblant metras totes aquestes salses enla cassola tot mesclat gingebre: flor de macis: nous noscades: e aximateix seliandre vert: e joliuert e apres vaja al forn la cassola e quan sia cuit metras hi damunt sucre e canyella: e vet ja fet.<br/><br/>
+
{{LletraInicial|A}}Lberginies pendras / e fer les has belles dela escorça / e apres met en la aygua frede / e apres met les a coure ab vna olla ab vn parell de cebes netes ab brou de carn que sia gras / e mentre coen mena sempre ab vna menadora de fust / e apres pren ametles netes e blanques e pica les be en vn morter e quant sien be picades destempre les ab brou de Molto o de Gallines e passa les per estameya / e quant aço sia passat les Alberginies seran prop de cuytes lauors metras hi la let fins que sia cuyt / e met aximateix bon formatge de arago rallat e torneja les be axicom a carabasses / e quant ho hajes tornejat met hi rouells de ous / e aximateix aquestes coses / seliandre sech picat / e met enla olla sobre lo seliandre / nous noscades / alcarauia / e canyella / e girofle que sia tot picat e met ho enla olla / e apres fes escudelles / e damunt cada vna met formatge que sie bo e fi de arago. E vet ja fet.
  +
{{c|{{x-gran|Albergíníes ala morisca.}}}}
 
 
{{LletraInicial|L}}Es albergíníes pendras e fernas quartes e mundales dela escorça / e apres met les a bullir / e com seran ben ceytes leuar les has del foch e prem les entre dos talladors / e apres capola les e vajen ala olla e sien molt ben çoffregides ab bona carn salada / o ab olí que sia dolç que los moros no mengen carn salada / quant sien ben çoffregides met les a coure en vna olla / e met hi del brou mes
<center><big><big>Alberginias esepsses</big></big></center><br/>
 
 
{{LletraInicial|A}}lberginies pendras e fer les has belles dela escorça: e apres met en la aygua freda e apres met les a coure ab vna olla ab vn parell de cebes netes ab brou de carn que sia gras e mentre coen mena sempre ab vna menadora de fust: e apres pren ametles netes e blanques e pica les be en vn morter e quant sien ben picades destempre les ab brou de molto o de gallines e passa les per estameya: e quant aço sia passat les alberginies seran prop de cuytes lauors metras hi la let fins que sia cuyt: e met aximateix bon formatge de arago rallat e torneja les be axicom a carabasses: e quant ho hajes tornejat met hi rouells de ous: e aximateix a aquestes coses: seliandre sech picat e met hi enla olla sobre lo soliandre nous noscades: alcarauia: e canyella e girofle que sia tot picat e met ho enla olla e apres fes escudelles e damunt cada vna met formatge que sie bo e fi de arago: e vet ja fet.<br/><br/>
 
 
<center><big><big>Alberginies a la morisca</big></big></center><br/>
 
 
{{LletraInicial|L}}es alberginies pendras e fer nas quartes e mundales dela escorxa: e apres met les a bullir: e com seran ben ceytes leuar les has del foch e prem les entre dos talladors: e apres capola les e vajen ala olla e sien molt ben çoffregides ab bona carn salada: o ab oli que sia dolç que los moros no mengen carn salada: quant sien ben çoffregides met les a coure en vna olla e met hi del brou mes
 
Peu de pàgina (noinclude):Peu de pàgina (noinclude):
Línia 1: Línia 1:
 
<references/>