Els pobres. Els sants/Regina


REGINA


Al dar-se-li per espós,
Jesús digué a la Pobresa:
— Lo que tu trepitjaras
desde avui es cosa teva,
baldament sia un munt d'or,
baldament tota la terra.

La Pobresa, quina n fa?
Va pel món enorgullida:
les coses que va veient,
d'una a una les trepitja,
i, trepitjant tot el món,
de tot el món es regina.

Quan els angels del Senyor
del cel estant se la miren,
se diuen tot somrient:
— Quina Pobresa tant rica!