Decret de 21 de novembre de 1979, conferint a Pau Casals i Defilló, a títol pòstum, la medalla d'or de la Generalitat de Catalunya

Decret de 21 de novembre de 1979, conferint a Pau Casals i Defilló, a títol pòstum, la medalla d'or de la Generalitat de Catalunya
Generalitat de Catalunya
Decret que atorga a Pau Casals i Defilló, a títol pòstum, la Medalla d'Or de la Generalitat de Catalunya, publicat al DOGC Núm. 37, del 24 de desembre de 1979, p. 557
Download-icon.svg Baixa


 A causa de l'especial significat que té per a Catalunya l'obra i la personalitat del que fou il·lustre compositor i violoncel·lista Pau Casals, el President de la Generalitat proposà al Consell Executiu del proppassat dia 9 de prendre l'acord de concedir-li a títol pòstum la medalla de la Generalitat de Catalunya, creada per Decret de 17 de maig de 1978, palesant així el reconeixement del Govern i del poble de Catalunya amb motiu del trasllat de les seves despulles a Catalunya.
 El Conseller d'Ensenyament i Cultura recull l'anterior proposta i per això, d'acord amb el Consell Executiu,


Decreto:

 Article únic. — Atorgar al senyor Pau Casals i Defilló la medalla de la Generalitat de Catalunya, en la categoria d'or, a títol pòstum.

 Barcelona, 21 de novembre de 1979

Josep Tarradellas
President de la Generalitat de Catalunya

 Pere Pi-Sunyer i Bayo
Conseller d'Ensenyament i Cultura

PD-icon.svg
Aquesta obra pertany a un organisme públic oficial que equipara les seves obres al domini públic. (Més informació...)