Decret de 10 de març de 1980, que atorga la Medalla d'or de la Generalitat de Catalunya al senyor Salvador Espriu i Castelló

Decret de 10 de març de 1980, que atorga la Medalla d'or de la Generalitat de Catalunya al senyor Salvador Espriu i Castelló
Generalitat de Catalunya
Decret que atorga la Medalla d'or de la Generalitat de Catalunya al senyor Salvador Espriu i Castelló, publicat al DOGC Núm. 53, del 26 de març del 1980, p. 920
Download-icon.svg Baixa


 Per tal d'honorar i distingir el senyor Salvador Espriu i Castelló, figura eminent de les lletres catalanes, que amb constant tenacitat ha contribuït a enaltir la nostra poesia, la prosa, la crítica i el teatre amb una producció d'inesgotable riquesa, reconeguda arreu del món; així mateix, per tal com, al llarg de prop de cinquanta anys, la presència de Salvador Espriu s'ha mantingut en el nivell més alt de la cultura catalana i la seva obra representa l'assumpció de la tradició literària de tots els temps, recreada amb estil personal i situada en el context de la Catalunya actual, de la qual canta les desfetes i les esperances amb un classicisme que incorpora continguts i formes de l'epopeia universal; d'acord amb el que disposa l'article segon del Decret del 17 d'abril de 1978 de creació de la Medalla de la Generalitat de Catalunya, a proposta del Conseller d'Ensenyament i Cultura i d'acord amb el Consell Executiu,


Decreto:

 Article únic. — Atorgar al senyor Salvador Espriu i Castelló la Medalla de la Generalitat de Catalunya, en la categoria d'or, en reconeixement de la valuosa aportació a la literatura catalana.

 Barcelona, 10 de març de 1980

Josep Tarradellas
President de la Generalitat de Catalunya

 Pere Pi-Sunyer i Bayo
Conseller d'Ensenyament i Cultura

PD-icon.svg
Aquesta obra pertany a un organisme públic oficial que equipara les seves obres al domini públic. (Més informació...)