Decret 95/1986 sobre la denominació oficial del municipi de Massalfassar

DECRET 95/1986, de 21 de juliol, pel qual s’aprova la nova denominació del Municipi de Massalfassar (València). [1779]
Consell de la Generalitat Valenciana
Publicat al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) núm. 415, el 11 d’agost de 1986
Download-icon.svg Baixa


L’Ajuntament de Massalfassar (València), en sessió celebrada el dia 13 de febrer de 1986, acordà sol·licitar el canvi del nom actual del Municipi pel de Massalfassar.

L’Institut de Filologia Valenciana de la Universitat de València i el Gabinet d’Ús i Ensenyament del Valencià de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència consideren correcta en valencià la grafia de Massalfassar.

La Llei de la Generalitat Valenciana 4/1983, de 23 de novembre, d’Ús i Ensenyament del Valencià, disposa en l’article 15.1 que correspon al Govern Valencià determinar els noms oficials dels Municipis de la Comunitat Valenciana.

En atenció d’aquests motius, vist l’expedient instruït per l’Ajuntament de Masalfasar (València) per a l’alteració de la denominació actual per la de Massalfassar, i d’acord amb la proposta elevada per la Conselleria d’Administració pública, en què s’acredita el compliment de les prescripcions exigides en la legislació vigent, amb la deliberació prèvia del Consell en la reunió del dia 21 de juliol de 1986,


Decrete:

Article únic

L’actual Municipi de Masalfasar de la Província de València es denominarà Massalfassar. Les referències que al nom antic s’haguessen realitzat pels òrgans de l’Estat o d’altres organismes públics s’entendran fetes, d’ara endavant, a la nova denominació.


València, 21 de juliol de 1986.

El President de la Generalitat,

JOAN LERMA I BLASCO

El Conseller d’Administració Pública,

VICENT SOLER I MARCO


Decrets que regulen l'alteració dels topònims valenciansModifica

Enllaços relacionats amb el decret i el municipiModifica

Decret 95/1986 sobre la denominació oficial del municipi de Massalfassar.

Enllaços diversosModifica


PD-icon.svg
Aquesta obra pertany a un organisme públic oficial que equipara les seves obres al domini públic. (Més informació...)