Decret 161/1986 sobre la denominació oficial del municipi de Vilamarxant

DECRET 161/1986, de 22 de desembre, pel qual és aprovada la nova denominació del Municipi de Vilamarxant (València). [3147]
Consell de la Generalitat Valenciana
Publicat al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) núm. 499, el 5 de gener de 1987
Download-icon.svg Baixa


El Municipi de Villamarchante (Valencia), en sessió celebrada el dia 24 d’abril de 1986, acordà sol·licitar el canvi del nom actual del Municipi pel de Vilamarxant.

El Gabinet d’Ús i Ensenyament del Valencià de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, considera correcta en valencià la grafia de Vilamarxant.

La Llei de la Generalitat Valenciana 4/1983, de 23 de novembre, d’Ús i Ensenyament del Valencià, disposa, en l’article 15.1 que correspon al Consell de la Generalitat Valenciana determinar els noms oficials dels Municipis de la Comunitat Valenciana.

En atenció d’aquests motius, vist l’expedient instruït per l’Ajuntament de Villamarchante (Valencia), per a l’alteració de la denominació actual per la de Vilamarxant, i a proposta del Conseller d’Administració Pública, amb la deliberació prèvia del Consell de la Generalitat Valenciana en la reunió del dia 22 de desembre de 1986,


Decrete:

Article únic

L’actual Municipi de Villamarchante de la Província de València, es denominarà Vilamarxant. Les referències que al nom antic s’haguessen realitzat pels òrgans de l’Estat o d’altres organismes públics s’entendran fetes, d’ara endavant, a la nova denominació.


València, a 22 de desembre de 1986.

El President de la Generalitat,

JOAN LERMA I BLASCO

El Conseller d’Administració Pública,

VICENT SOLER I MARCO


Decrets que regulen l'alteració dels topònims valenciansModifica

Enllaços relacionats amb el decret i el municipiModifica

Decret 161/1986 sobre la denominació oficial del municipi de Vilamarxant.

Enllaços diversosModifica


PD-icon.svg
Aquesta obra pertany a un organisme públic oficial que equipara les seves obres al domini públic. (Més informació...)