Barcelona. Ressenya histórica

Sou al capítol «_»
Barcelona. Ressenya histórica
Download-icon.svg Descarrega l'obra
Breezeicons-actions-22-go-previous.svg Segle XIX Dels primitius temps al segle XI Breezeicons-actions-22-go-next.svg


B A R C E L O N A

RESSENYA HISTÓRICA

PER

ANTONI AULÉSTIA Y PIJOAN

DE LA

REAL ACADEMIA DE BONAS LLETRAS

BARCELONA

ESTAMPA DE «LA RENAIXENSA»

1878