Allò perdut

de
William Butler Yeats

(Traduït per Jobuma)


Canto allò perdut i allò guanyat m'espanta,
vaig per batalla lliurada constantment,
perdut el rei, malaguanyats els homes.
Els peus, ja poden córrer d'aurora a posta,
sempre topen amb la mateixa pedra.