Ajuda:Pàgines de transcripció

El juny de 2007 fou activada l'extensió Proofread Page del Mediawiki[1][2][3]. Bàsicament, es tracta de pàgines que tenen en un costat la imatge d'una pàgina d'un text, i en l'altre costat tenen la seva transcripció. Els principals avantatges són:

 • Assegurar la fidelitat de les transcripcions.
 • Estalviar la duplicació de textos.

Pàgines i llibresModifica

Podeu veure vídeos introductoris sobre el funcionament de Viquitexts a Commons.

Com crear llibresModifica

Primer cal disposar de la digitalització d'un llibre, revista, document o manuscrit.

Si hi ha moltes pàgines, és molt recomanable obtenir una digitalització en format DjVu (vegeu Ajuda:Gestió de fitxers DjVu), o bé Pdf. Aquestes digitalitzacions han de carregar-se a Commons, i per tant caldrà tenir cura estricta de les normes i polítiques que s'hi segueixen allí, especialment allò referent als drets d'autor. Exemples de fitxers els trobarem principalment a les categories "DjVu files in Catalan" i "PDF files in Catalan". És recomanable revisar el fitxer abans de carregar-lo: de vegades falten pàgines (podem afegir-ne per no trencar la paginació) o en sobren (caldrà treure les pàgines repetides) o estan desordenades (caldrà ordenar-les).

Un cop tenim carregat a Commons el fitxer DjVu o PDF hem de crear l'índex o llibre, en l'espai de noms Llibre i amb el mateix nom que el fitxer. Per exemple, si el fitxer es diu "Lo sompni (1891).djvu", el llibre s'haurà de dir "Llibre:Lo sompni (1891).djvu".

El programari ens mostrarà un formulari amb les següents dades que haurem d'informar:

 • Títol: El títol sencer del llibre.
 • Autor: El nom de l'autor del llibre, a ser possible amb un enllaç a la seva pàgina.
 • Editor: Editorial, impremta, etc.
 • Lloc d'edició: Per exemple, Barcelona, [s.l.], etc.
 • Any de publicació: Per exemple, 1820, segle XV, [s.d.], etc.
 • Facsímils: Enllaç al facsímil de Commons. Per exemple, [[:commons:File:Nom_del_fitxer.ext|Commons]].
 • Imatge: el número de pàgina que conté la portada, generalment 1.
 • Pàgines: El programari crearà una taula amb els numerets de les pàgines del llibre cadascuna amb el seu respectiu enllaç. Com a mínim cal posar <pagelist />, que mostrarà totes les pàgines. Hi ha diferents opcions:
 • <pagelist from=1 to=100 />, crearà una taula amb les pàgines 1 à 100.
 • <pagelist 1to10="roman" 11="highroman"/>, crearà una taula amb les pàgines 1 à 10 amb estil "roman" i la 11a amb estil "highroman". Els estils disponibles són "roman" (i, ii, iii, iv, etc.), "highroman" (I, II, III, IV, etc.), "empty" (per a no crear cap enllaç) i els 3 estils per paginar folis ("folio" (1r, 1v, 2r, 2v, etc.), "folioroman" (ir, iv, iir, iiv, etc.) i "foliohighroman" (Ir, Iv, IIr, IIv, etc.)).
 • <pagelist 1to5="empty" 3to10="roman" 200="Índex" />, crearà una taula amb les pàgines 3 à 10 en numeració romana, saltant-se les pàgines 1 à 5, i mostrant la paraula "Índex" en la pàgina 200 (en lloc del numeret).
 • <pagelist 1to10="roman" 11=1 />, crearà una taula amb les pàgines 1 à 10 en numeració romana i la pàgina 11 del DjVu passarà a ser la pàgina 1.
 • <pagelist 1to4="-" 5=1 5to8="highroman" 9=1 />, crearà una taula amb les pàgines 1 à 4 amb un guionet "-", de la 5 a la 8 en números romans començant per l'"I", i a partir de la 9 en numeració aràbiga començant per l'"1".
 • Sumari: Enllaços als diferents capítols.

Si en lloc d'utilitzar un únic fitxer treballem amb múltiples imatges (cas molt infreqüent), o bé amb una sola imatge, haurem d'afegir a la pàgina del llibre tots els enllaços a cadascuna de les pàgines de transcripció que haguem creat (exemple).

Com crear pàginesModifica

Un cop tenim creat el llibre hem de crear cadascuna de les pàgines de transcripció en l'espai de noms (o namespace) Pàgina, seguit de dos punts, i el nom del fitxer.

Per exemple, si el llibre porta per nom "Tirant lo Blanc.djvu" les pàgines hauran de nomenar-se "Pàgina:Tirant lo Blanc.djvu/1", "Pàgina:Tirant lo Blanc.djvu/2", etc. El mateix aplica pels fitxers PDF (per exemple, "Pàgina:Tirant lo Blanc.pdf/1", "Pàgina:Tirant lo Blanc.pdf/2", etc.)

En l'infreqüent cas de tenir el llibre dividit en molts fitxers d'imatge (una per a cada pàgina), el nom de la pàgina s'anomena igual que la imatge. Per exemple, si a Commons tenim "Tirant lo Blanc 1.jpg", "Tirant lo Blanc 2.jpg", etc. les pàgines s'anomenaran "Pàgina:Tirant lo Blanc 1.jpg", "Pàgina:Tirant lo Blanc 2.jpg", etc.

Quan editem la nova pàgina veurem que en el costat dret ens apareix la imatge, i en el costat esquerre ens apareixen la caixa d'edició (amb o sense text, segons si algú l'ha afegit o no).

Per a modificar les pàgines hi ha els següents botons:

Botons[4] Explicació
    Permet alternar entre veure o no veure les caixes d'edició de les seccions noinclude de capçalera i peu de pàgina.
    Allunyar la imatge.
    Restablir la grandària de la imatge.
    Apropar la imatge.
    Col·locar la imatge en la zona superior i la caixa d'edició en la zona inferior.

Abans de desar la pàgina haurem de prémer el botó de qualitat que hi ha a sota de la caixa d'edició. Si us plau, llegiu Ajuda:Qualitat de les pàgines. Al principi apareixeran 4 nivells possibles: "sense text", "problemàtica", "sense revisar" i "revisada". Quan l'usuari modifica una pàgina revisada per algun altre usuari que no sigui ell mateix, apareix una cinquena opció de "validada".

Si desem la pàgina, veurem que a la dreta apareix la imatge, i a l'esquerra apareix el text que hem transcrit. Si la resolució de la imatge és molt petita, feu clic sobre la imatge per ampliar-la, o feu servir el sistema de scroll wheel del ratolí.

Un cop haguem creat l'índex i un mínim de pàgines, veurem que a cadascuna d'elles s'ha creat automàticament tres noves pestanyes:

Icona Explicació
  Retrocedir una pàgina
  Avançar una pàgina
  Accedir a l'índex

AvantatgesModifica

Assegurar la qualitat dels textosModifica

Gràcies a aquesta mena de pàgines, podrem revisar que el text que s'ha transcrit és fidel a la digitalització. Tota errada de transcripció podrà ser instantàniament revisada i corregida per qualsevol usuari, sense necessitat d'anar a buscar la versió en paper, o digitalitzada en un altre lloc. D'aquesta forma hom pot aumentar la qualitat dels textos.

Evitar la duplicació de textosModifica

Podem fer aparèixer el text de les pàgines de transcripció a unes altres pàgines de diferents formes:

Inclusió de pàgines amb l'etiqueta "pages"Modifica

Si l'índex és un llibre en format DjVu, farem servir l'etiqueta pages i paràmetres numèrics. Per exemple:

<pages index="tirant lo blanc.djvu" from=100 to=200 />. farà aparèixer les pàgines 100 à 200 del llibre "tirant lo blanc.djvu". Al costat esquerre del text apareixerà un petit enllaç a la pàgina de transcripció escaient.

Si l'índex és un llibre en un altre format (una col·lecció d'imatges), farem servir el nom de les imatges. Per exemple:

<pages index=foo from=foo_page1.jpg to=foo_page15.jpg />. farà aparèixer les imatges compreses entre "foo_page1" i "foo_page15" segons estigui establert a l'índex.

A partir d'abril de 2012 hi ha nous paràmetres opcionals:

 • step permet transcloure pàgines de n en n (útil per a edicions bilingües). Per exemple, <pages index="tirant lo blanc.djvu" from=1 to=10 step="2" /> mostrarà les pàgines 1, 3, 5, 7 i 9. Útil per a edicions bilingües.
 • exclude permet excloure determinades pàgines. Per exemple, <pages index="tirant lo blanc.djvu" from=1 to=10 exclude="2-5,9" /> mostrarà les pàgines 1, 6, 7, 8 i 10.
 • include permet incloure només determinades pàgines. Per exemple, <pages index="tirant lo blanc.djvu" include="2-5,9" /> mostrarà les pàgines 2, 3, 4, 5 i 9.
 • fromsection permet especificar la secció a incloure de la pàgina especificada a from, i tosection permet especificar la secció a incloure de la pàgina especificada a to. Podem especificar un, els dos, o cap. Per exemple, <pages index="tirant lo blanc.djvu" from=1 to=10 fromsection="secció1" tosection="secció2" /> mostrarà la secció "secció1" de la pàgina 1, les pàgines 2 a la 9, i la secció "secció2" de la pàgina 10.
 • onlysection permet especificar una única secció però de totes les pàgines del rang. Per exemple, <pages index="tirant lo blanc.djvu" from=50 to=60 onlysection="català" /> mostrarà la secció "català" de les pàgines 50 à 60.

A partir de febrer de 2013 s'hi incorpora un nou paràmetre opcional:

 • header=1: crea una capçalera estàndard mitjançant la plantilla {{Header}} amb les dades que s'hagin informat a la pàgina Índex (títol, autor, etc.).

Inclusió de pàgines amb la plantilla {{Pàgina}}Modifica

Consisteix en afegir tantes vegades la plantilla com pàgines desitgem mostrar. Consulteu l'ajuda de la plantilla {{Pàgina}} per a més informació.

Inclusió de pàgines mitjançant marquesModifica

Gràcies a les marques d'inclusió de seccions podrem inserir, de forma excepcional, una o més seccions de text d'una pàgina en qualsevol altra pàgina.

Inclusió de pàgines d'altres WikisourcesModifica

Quan un llibre (a) o bé conté pàgines en català però està escrit principalment en una altra llengua o llengües (com per exemple Llibre:The gloria d'amor of Fra Rocabertí (1916).djvu), o bé (b) quan tot i estar escrit en català la majoria de llurs pàgines estan escrites en una altra llengua o llengües, llavors s'haurà de crear l'índex o llibre a tants Wikisources com llengües n'hi hagi. A cada Wikisource caldrà transcriure només el text en aquella llengua, i a Viquitexts totes les pàgines en català. A Viquitexts, a les pàgines en altres idiomes farem servir la plantilla {{iwpage}} seguit del codi ISO de la llengua que sigui; això transclourà al domini ca.wikisource.org el text des del Wikisource que sigui, com per exemple en.wikisource.org.

Les plantilles {{iwtrans}}, {{iwpages}} i {{iwpage}} també poden ser útils en aquests casos de llibres multilíngües.

Notes i trucs d'edicióModifica

 • Si feu servir taules (de diàleg, de contingut, etc.) que es desenvolupen al llarg de dues pàgines, la transclusió mitjançant {{Pt}} pot fer que l'aparença contingui imperfeccions (salts de línia, indentacions, etc.). Per a donar continuïtat a una taula cal fer servir la plantilla {{PàginaSecció}}.
 • Si volem forçar el fi de paràgraf podem fer un salt de línia i després afegir {{nop}}.
 • Si trobem una nota a peu de pàgina o referència que està present a més d'una pàgina, per a donar continuïtat a la transclusió definitiva, podem fer servir l'etiqueta <ref name="nom_de_la_referència"> a la primera pàgina (en comptes de <ref>). A les pàgines següents caldrà fer servir l'etiqueta <ref follow="nom_de_la_referència">. Un exemple a Pàgina:Lo llibre dels poetas (1868).djvu/17 + Pàgina:Lo llibre dels poetas (1868).djvu/18, i el text final aquí.
 • Si carregueu un llibre amb OCR però no veieu la capa de text, purgueu el fitxer a Commons (afegint ?action=purge al final de la URL des del navegador d'Internet).

ReferènciesModifica

 1. mw:Extension:Proofread Page
 2. Wikisource:ProofreadPage Statistics
 3. oldwikisource:Wikisource:ProofreadPage
 4. Les icones de la columna esquerra apareixen si s'activa l'opció "Habilita la barra d'edició" a les meves preferències, i els de la columna dreta si no s'activa.