ARMJR/Sa fia des carboneret

ARMJR/Sa fia des carboneret pot tenir els següents significats: